Felhasználási feltételek és szerzői jogi információk

Szerző jog

Az ASBIS az ASBISc Enterprises Plc.bejegyzett védjegye.

Minden más védjegy – ideértve a márkaneveket, logókat, címeket, is – megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik..

Az ASBIS által közzétett anyagok a törvények szerint védettek, ideértve a szerzői jogot és a védjegyoltalmat szabályozó jogszabályokat. Minden továbbközlés, sokszorosítás, publikálás, nyilvános bemutatás, felhasználás – történjen akár részben. vagy teljes egészében- kizárólag a jogtulajdonos beleegyezésével lehetséges, ennek hiányában ez jogsértő. A jogsértő magatartás polgári- és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A weboldal tartalmazhat egyéb szerzői- és tulajdonjogi feltételeket is, melyeket a jelen feltételekkel együttesen be kell tartani és követni kell.

Felhasználási feltételek

Az ASBIS által közölt információk tartalmazhatnak pontatlanságokat, hibákat, elírásokat, továbbá előzetes bejelentés nélkül –bármikor- megváltozhatnak. Az ASBIS bármikor végrehajthat fejlesztéseket és/vagy változtatásokat, külön előzetes értesítés nélkül a termékkínálatában és/vagy egyéb közzétett programjaiban. A közzétett árak, árképzési módszerek szintén –értesítés nélkül- változhatnak.

Az ASBIS által a World Wide Weben közzétett anyagok hivatkozásokat, kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak az ASBIS –és/vagy általa forgalmazott- termékekre, szolgáltatásokra, programokra melyek nem minden országban elérhetőek. Az ASBIS nem vállal kötelezettséget minden általa forgalmazott termék, szolgáltatás, program minden országban elérhetővé tételére. Az elérhetőségekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön az Ön országában működő ASBIS képviseletnél vagy irodánál.

Az ASBIS által közzétett anyagok hivatkozásokat tartalmazhatnak, mely más –harmadik fél- oldalára, oldalaira mutatnak, mely illetve melyek felett az ASBIS nem gyakorol ellenőrzést. A harmadik felek oldalaira mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy az ASBIS támogatja az ott megjelent információkat, továbbá a harmadik felek oldalain közzétett információkért az ASBIS semminemű felelősséget nem vállal. Harmadik felek weboldalának meglátogatása kizárólag az Ön döntése, az Ön feladat a megfelelő óvintézkedések megtétele az esetleges vírusok, trójai programok, férgek, egyéb ártalmas kódok, sértő- illetve nem jogszerű tartalmak kiszűrésére.

Ha felhasználóként regisztrál az ASBIS által nyújtott programra és/vagy szolgáltatásra, illetve megkeresi az ASBIS-t, megkérhetjük kapcsolattartási, demográfiai és egyéb információk megadására. Az ASBIS oldalán, oldalain az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adatokat az ASBIS csoporton belül –illetve az ASBIS titoktartási megállapodással rendelkező partnerei- kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra, a megfelelő szolgáltatások nyújtására, a problémák megoldására használjuk fel; egyébként harmadik félnek nem adjuk át, továbbá kizárólag addig tároljuk, amíg az Ön érdekében, vagy jogszabályból adódó kötelezettség miatt ez szükséges. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A megadott adatai törlését, vagy azokban betekintést a customer.compliance@asbis.com email címre küldött levéllel kezdeményezheti..

Az ASBIS nem garantálja az oldalai folyamatos elérhetőségét. Az ASBIS nem garantálja, hogy az oldalai és/vagy annak részei mentesek a hibáktól és kompatibilisek az ön által használt szoftver és hardver megoldásokkal. 

A jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak az ASBIS oldalainak használatára. A korábban közölt felhasználási feltételek hatályukat vesztették.
Az ASBIS bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeit, minden külön értesítés nélkül.