Garanciális, jótállási és szavatossági feltételek; tájékoztató

Az ASBIS Magyarország Kft. (továbbiakban: ASBIS), mint számítástechnikai disztribúciós jogokkal rendelkező cég, kizárólag viszonteladókat (továbbiakban: Vevő) szolgál ki. A Vevő és az ASBIS kapcsolatát a hatályos jogszabályokon kívül az Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: Szerződés) határozza meg. A Vevő által elfogadott Általános Üzleti Szerződés 8.1 pontjában foglaltak szerint az ASBIS jelen dokumentumban tájékoztatja a Vevőt az általa értékesített termékek jótállásával kapcsolatban.

1. Jótállás, szavatosság, garancia jogszabályi alapja
 

1.1. Az ASBIS-tól azok a vállalkozók/cégek jogosultak vásárolni, amelyek vállalkozói igazolványuk/cégbírósági bejegyzésük bemutatásával igazolni tudják az itt kapható termékek forgalmazására és/vagy beépítésére való jogukat.
1.2. A Vevőket a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248.§; 305/A – 311§; szerinti jótálláson és szavatosságon felül az egyes gyártók által kínált jótállási lehetőségek is (ha van ilyen) megilletik - melyeket az ASBIS minden esetben továbbad.
1.3. Az 1997. évi CLV. –a fogyasztóvédelemről szóló- törvény rendelkezései nem alkalmazhatók az ASBIS és Vevő közötti vitákban. A törvény 2.§. e) pontja alapján az ASBIS Vevői nem minősülnek fogyasztónak. 

2. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések határideje, időpontok számítása  

2.1 Az ASBIS-tól vásárolt termékek jótállási és szavatossági periódusának kezdete a vásárlás napja, egyes estekben a gyártó által közvetitett időpont.
2.2 a vásárlást követő egy naptári éven belül az ASBIS-t jótállási kötelezettség terheli. Vita esetén az ASBIS-t terheli annak a kötelezettsége, hogy a termékkel kapcsolatos hiba keletkezéséről bizonyítsa, hogy az szakszerűtlen vagy nem megfelelő felhasználás miatt keletkezett – illetve, hogy a termék nem hibás. A jótállási időn belül az ASBIS-t cserekötelezettség – amennyiben ez nem teljesíthető, teljes vételár visszafizetés; árleszállítás vagy más termékre cserélés kötelezettsége – terheli. A jótállási ügyintézésnél az ASBIS törekszik a bejelentést követő 15. napig az ügy elintézésére.
2.3. a vásárlást követő egy naptári éven túl, de a harmadik, naptári éven belül az ASBIS-t szavatossági kötelezettség terheli tartós fogyasztási cikkek esetében. Vita esetén a Vevőt terheli annak a kötelezettsége, hogy a termékkel kapcsolatos hiba keletkezéséről bizonyítsa, hogy az szakszerű és megfelelő felhasználás miatt keletkezett – illetve, hogy a termék hibás. A szavatossági időn belül az ASBIS-t cserekötelezettség – amennyiben ez nem teljesíthető, árleszállítás (6. pont) vagy más termékre cserélés kötelezettsége – terheli. A szavatossági ügyintézésnél az ASBIS törekszik a bejelentést követő 15. napig az ügy elintézésére.
2.4 Egyes gyártók három évnél több garanciát vállalnak termékeikre. Ezen gyártók esetében az ASBIS a 2.3 pont szerint jár el a harmadik évet követően; egészen a gyártó által közölt garanciavállalási idő végéig..
2.5 Hibás termék, áru esetén a Vevő köteles a hiba felismerését követő kettő naptári hónapon belül az ASBIS-nak jelezni a hibát. Hat naptári hónapon túli bejelentés esetén a jótállási, szavatossági, garanciális jog nem érvényesíthető. 

3. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések hatálya, szükséges dokumentumok  

3.1 Jótállási, szavatossági és garanciaidőben az ASBIS kizárólag a vele kapcsolatban álló vásárló (Vevő) felé köteles helyt állni.
3.2 A jogosultság bizonyítására az ASBIS a Vevőtől az eredeti –a vásárláskor kiállított – számlát, merevlemezes meghajtók esetében pedig a számla mellett a sorozatszámokkal, termékkódokkal és egyedi azonosító matricával ellátott GARANCIALEVELET kér. A dokumentumok hiánya jogvesztő a Vevőre nézve. 

4. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések rendje  

4.1 Azon termékek esetében, melyek jótállási és szavatossági kötelezettségeit harmadik fél (kötelezett) átvállalja az ASBIS-tól, a Vevő a vásárlási számlával és a vásárláskor kapott jótállási jeggyel igazolja jogosultságát a kötelezett felé. A kötelezett a saját szabályzatában foglaltaknak megfelelően jár el a jogosulttal szemben. Az ASBIS tájékoztatja a Vevőt a harmadik félként kötelezettek elérhetőségeiről.
4.2 A 4.1 pontban jelöltön kívüli termék meghibásodásakor a Vevő a termék meghibásodását a 2. pontban szereplő időpontokon belül jelzi az ASBIS-nak, a hibás darabot az ASBIS telephelyére szállítja; ahol átvételi elismervényt vagy szállítólevelet kap.
4.3 Az ASBIS 15 napon belül értesíti a Vevőt jótállás/szavatosság/garancia elintézésének módjáról. Az ASBIS többféle elintézési módot ajánlhat fel a 2. pont szerint, melyek között a Vevő szabadon választhat.
4.4 Hibás termék kicserélése esetén a termék jótállási/szavatossági/garanciális ideje újrakezdődik, illetve a gyártók által megjavitott termékek garancia ideje folytatódik. 

5. Jogvesztő esetek  

Az alább felsorolt esetekben az ASBIS nem köteles sem a jótállási, sem a szavatossági, sem pedig a garanciális időben helyt állni:
5.1. A Vevő a vásárolt termék ellenértékét nem egyenlítette ki.
5.2. A hibás terméken fizikai sérülés látható, melyet a nem megfelelő és/vagy nem szakszerű használat, kezelés okozott.
5.3 A hibás termék egyedi azonosítói sérültek, olvashatatlanok vagy ezeket eltávolították.
5.4 A hibás terméket szétszerelték, javították, alkatrészeket kiszedtek belőle – a termék nem teljes.
5.5 A hibát túlfeszültség, villámcsapás, víz, gőz, gázok, por vagy egyéb szennyeződés okozta.
5.6 A hibát elemi csapás okozta.
5.7. A hibát szándékoson okozták, idézték elő.
5.8  Az alábbi termékeket csak tartozékokkal, illetve megfelelő állapotban, becsomagolva együtt tudjuk átvenni:  
Alaplapok: hátlap, driver CD. Ezen belül, Intel alaplapok: processzor takaró műanyag lap is szükséges.
Videokártyák: PCI-E táp átalakító kábel(ek). Merevlemezek: tisztán, címke mentesen, nem összefirkálva, antisztatikus csomagolásban. 

6. A jóváírás  

A 2. pontban említett határidőkön belül, a 4. pont szerint a szavatossági/garanciális időn belül, ha a termék cseréje, javítása nem lehetséges a Vevő kérhet jóváírást.
A jóváírás mértékét a terméket gyártók határozzák meg a termék jelenkori értékét, használatát figyelembe véve. Az ASBIS a gyártótól kapott összeget költségek és haszon felszámítása nélkül elérhetővé teszi a Vevő számára. A Vevő a jóváírt összeg levásárlását vagy kifizetését is kérheti. 

7. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és garanciális idők  

7.1 Az ASBIS a mindenkori árlistájában közli a termékekre vállalt garanciaidőt, mely a következőképp alakul nem tartós fogyasztási cikk esetében:
7.1.1. Vásárlástól számított 1. év: jótállás
7.1.2. Vásárlástól számított 1. éven túl: gyártói garancia
7.2 Az ASBIS a mindenkori árlistájában közli a termékekre vállalt garanciaidőt, mely a következőképp alakul tartós fogyasztási cikk esetében:
7.1.1. Vásárlástól számított 1. év: jótállás
7.1.2. Vásárlástól számított 1. éven túl – 3. éven belül: szavatosság, gyártói garancia
7.1.3. Vásárlástól számított 3. éven túl – a gyártói garancia végéig: gyártói garancia 

7.3 Egyes főbb termékcsoportok és gyártók garanciája a következőképp alakul:  

7.3.1: Intel dobozos termékek: 3 év
7.3.2: Intel OEM termékek: 1 év
7.3.3: Seagate merevlemezek:1, 3, 5 év
7.3.4: Hitachi, Samsung, Fujitsu, Western Digital merevlemezek: 2, 5 év
7.3.5: Kingston RAM modulok: élettartam
7.3.6: Kingston USB flash meghajtók: 5 év
7.3.7: Canyon termékek: 2 év
7.3.8: Prestigio termékek: 1+1 év.
7.3.9: Asrock alaplapok: 2 év
7.3.10: Dell notbook, monitorok 3 év
7.3.12: SuperMicro: 1 év
7.3.13: Chenbro, Tyan, 3Ware, Areca, Adaptec termékek esetében: 3 év.
7.3.14: Promise, LSI Logic, TrippLite termékek esetében: 2 év

7.4: A gyártók a garanciaidők módosításának jogát fenntartják. A módosításokról az ASBIS a jelen dokumentumban, hírleveleiben, árlistáiban értesíti a Vevőket. 

8. Záró rendelkezések  

8.1 A jelen dokumentum az Általános Üzleti Szerződés kiegészítéseként és azzal együtt érvényes.
8.2 A jelen dokumentumban leírtaktól érvényesen eltérni csak írásos megállapodás esetén lehet.

Budapest, 2014. augusztus 5.